Sprzęt stomatologiczny

Ceny podane na stronie s, jeli wyranie nie zaznaczono, cenami w zotych polskich wraz z podatkiem VAT. Podane ceny dotycz produktw w wyposaeniu standardowym. Przedstawione zdjcia maj charakter pogldowy. Podane w cenniku ceny wyposaenia dodatkowego lub zamiany elementw wyposaenia standardowego na opcjonalne obowizuj wycznie bezporednio przy zamwieniu sprztu.

Ceny mog ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producentw, zmian przepisw podatkowych, przepisw celnych, zmian kursw walut lub z innych przyczyn.

Podane w cenniku informacje nie s ofert handlow w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.