mask

Lampa operacyjna ELMEDES

Opis


Lampa operacyjna ELMEDES – zaprojektowana i wyprodukowana do oświetlania jamy ustnej – stworzona według trzech głównych zasad: estetyczna, funkcjonalna oraz prosta.

Przy produkcji szczególną uwagę zwrócono na wygląd i materiały. W rezultacie nowa lampa charakteryzuje się nową i miękką linią. Zastosowane technologie w tworzeniu tej lampy gwarantują solidność i funkcjonalność przy jednoczesnym spełnianiu współczesnych norm dla operacyjnych lamp stomatologicznych.

Lampa operacyjna ELMEDES®

Lampa operacyjna ELMEDES® została zaprojektowana i wyprodukowana do oświetlania jamy ustnej stworzona została w trzech głównych celach: estetycznym, funkcjonalnym oraz łatwej i przyjemnej obsługi.

Funkcjonalność lampy operacyjnej

Lampa operacyjna ELMEDES® pozwala na doskonałe oświetlenie jamy ustnej dzięki jasnej, bezcieniowej powierzchni świetlnej oraz emisji chodnego, białego światła. Pacjent i operator chronieni są dzięki przezroczystej osłonie oraz użyciu niskociśnieniowej żarówki UV STOP zwiększającej bezpieczeństwo.

Klasyfikacja lampy operacyjnej oraz zgodność z normami

Lampa operacyjna ELMEDES® została sklasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I, oraz spełnia warunki normy CE 93/42 „Urządzenie Medyczne”.

Stopień ochronności:

  • przeciwko bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi: urządzenie należące do stopnia ochronności typu B , tzn. posiada odpowiedni stopień bezpieczeństwa elektrycznego ze szczególną uwagę dla prądu upływu i niezawodne połączenie do uziemienia.

Stopień bezpieczeństwa:

  • urządzenie nie jest przystosowane do chwilowego użycia z mieszaniną niepalnych anestetyków z powietrzem i/lub tlenem oraz tlenkami azotu

Warunki użytkowania:

  • urządzenia przeznaczone są do pracy ciągłej w gabinecie stomatologicznym.

Dane techniczne lampy

Specyfikacja techniczna
Oświetlenie max 25,000 ± 10% lux min 15,000 ± 10% lux
Temperatura światła 4500 o K ± 10%
Wymiary pola oświetlenia 10 x 20 cm
Długość ogniskowej 70 cm
Żarówka Osram Halogen tungsten UV STOP Low pressure H – Star 12V – 50W


Minimalne wymagania mocy

Minimalne wymagania mocy na transformator: 60VA, 50 Hz. Niezbędnym jest zastosowanie transformatora z dodatkową izolację na 230V, 50 Hz. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa należy przed uzwojeniem pierwotnym zastosować przełącznik bipolarny (min. 10A - 250 V).

Uzwojenie wtórne powinno być zabezpieczone szeregowo włączonym, szybkim bezpiecznikiem (5A). Jeżeli użyte są dwa uzwojenia wtórne powinny być użyte dwa szybkie bezpieczniki - każdy 5A, jeden dla wyższego napięcia 13,2V i jeden dla niższego napięcia 12,0V.

Instalacja i montaż lampy

Lampa operacyjna ELMEDES® dostarczana jest z następującymi częściami:

  • Ramię,
  • głowica lampy,
  • pierścień,
  • zapasowa żarówka.

Lampa operacyjna ELMEDES® jest dostarczona w dwóch opakowaniach. W jednym znajduje się głowica a w drugim oddzielnie zapakowane ramię. Instalacja wymaga podłączenia tych dwóch podzespołów.

Konserwacja lampy

Lampa operacyjna ELMEDES® została zaprojektowana ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej higienę. Całość jest zbudowana tak by zapewnić łatwą dezynfekcję.

Czyszczenie lampy

Do czyszczenia lampy należy używać zwykłej wody, bez stosowania środków i substancji agresywnych.