mask

Separator amalgamatu Metasys ECO II

Opis


Sedymentacyjny separator amalgamatu Metasys ECO II jest rozwiązaniem zapewniającym wysoki poziom separacji amalgamatu przy czym może być instalowany w już istniejącym systemie odsysania.

Separator Metasys ECO II

Najwyższa niezawodność

Separator osadów ECO II nie wymaga żadnej technologii załączania i monitorowania. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo działania i umożliwia nieprzerwaną pracę w trybie ciągłym.

Idealny wynik

Zaprojektowana technologia sedymentacji umożliwia osiągniecie separacji na poziomie 99,3%.

Prosta, szybka instalacja

Połączenie z systemem odsysania w gabinetach stomatologicznych następuje z nieznacznym nakładem czasowym. Urządzenie ECO II można zainstalować później, do już istniejącego centralnego systemu odsysania.

Konserwacja i serwis

Separatory osadów nie wymagają ze względu na swój sposób funkcjonowania (brak elektronicznych elementów) konserwacji. Jedynie konieczne jest coroczne dokonanie wymiany zbiornika. Ewentualnie taka zmiana jest konieczna, gdy separator amalgamatu jest w 100% pełny. Inne prace konserwacyjne i serwisowe nie są konieczne.

Cena bez montażu: równowartość 720EUR + 8%VAT

Zakres dostawy Separatora amalgamatu Metasys

Opakowanie zawiera:

  1. Separator ECO II
  2. Węże przyłączeniowe
  3. Pomocny zestaw złączek
  4. Instrukcja Obsługi w języku polskim
  5. Protokół instalacji dla Producenta razem z jego gwarancją
  6. Broszura z opisem separatorów amalgamatu METASYS
  7. Broszura – System recyklingu amalgatu

Załączniki:

 

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja

instrukcja